Aktuality

Vydanie Albánskych potravinových tabuliek

| 10-03-2023

Koncom roka 2022 boli vďaka odbornej pomoci NPPC-VÚP publikované prvé Albánske potravinové tabuľky v rámci úlohy Odborná a technická podpora krajín strednej a východnej Európy, resp. strednej Ázie v oblasti potravinových databáz financovanej MPRV SR. Tieto tabuľky vznikli ako výsledok viacročnej spolupráce medzi NPPC-VÚP a Agricultural University of Tirana (Albánsko).

Predkladané tabuľky obsahujú údaje o nutričnom zložení albánskych potravín v rozsahu 75 potravín a 5 tradičných pokrmov. Údaje v tabuľkách boli kompilované z rôznych zdrojov. Základ tvoria údaje z vedeckej literatúry, laboratórne výsledky Agricultural University of Tirana a údaje od potravinárskych výrobcov. Chýbajúce údaje boli doplnené z americkej databázy USDA. Nutričné zloženie tradičných pokrmov bolo získané výpočtom na pracovisku Potravinových databáz NPPC-VÚP.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)