Aktuality

Praktické workshopy Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh

| 20-09-2022

V rámci workshopov môžete prostredníctvom návštevy výrobných závodov nahliadnuť do pestovania pšenice Alakor a produkcie z nej vyrobených položiek (Vörös Tészta Manufaktúra, Tarján), či do výroby oleja z hroznových jadierok (Kősziklás Borászat Kft., Dunaszentmiklós) ako súčasti cirkulárneho hospodárstva (efektívny spôsob využitia odpadu vznikajúceho v priemysle). Podrobný návrh programu je dostupný v prílohe.

Stretneme sa:

1.praktický workshop („vinárstvo“ – olej z hroznových jadierok)

Termín konania:7. októbra 2022 (piatok)

Miesto konania: Kősziklás Borászat Kft., 2897 Dunaszentmiklós, 477 hrsz.

2.praktický workshop („manufaktúra cestovín“)

Termín konania: 13. októbra 2022 (štvrtok)

Miesto konania: Vörös Tészta Manufaktúra, 2831 Tarján, Héregi u. 041/41 hrsz

Aký úžitok majú tieto aktivity?

Hlavný cieľ TAPE FOOD INDUSTRY spočíva vo vybudovaní udržateľného, medzinárodne konkurencieschopného potravinárskeho odvetvia v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne, ktorý popri zvyšovaní efektívnosti podnikov podporuje aj tvorbu nových pracovných miest. Technologické inovácie zavádzané v jednotlivých spracovateľských a výrobných podnikoch kladú do popredia súčasné princípy cirkulárneho hospodárstva, vďaka ktorým zvyšujú mieru využitia regionálnych surovín a zužitkovanie odpadov vznikajúcich v rôznych priemyselných odvetviach. Inovácie prebiehajúce po malých krokoch, avšak nepretržite, sú mimoriadne dôležité z hľadiska blahobytu, zdravia a kvality života obyvateľstva, z pohľadu zamestnanosti, ziskovosti, ako aj redukcie rizík potravinovej bezpečnosti. Zavádzaním inovatívnych technológií a spracovaním lokálnych surovín malé a stredné podniky kladú základy pre rozvoj nového, zdravého, regionálneho sortimentu produktov, ako aj pre dlhodobú spoluprácu medzi rozličnými aktérmi potravinárskeho priemyslu.

Prosíme, aby ste svoj záujem o účasť a prípadné tlmočenie potvrdili do 30. septembra 2022 vyplnením registračného formulára dostupného na nasledovnom odkaze: TU

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)