Aktuality

Medzinárodný workshop k projektu NANOFEED

| 16-09-2022

Cieľom projektu je rozvoj medzisektorovej spolupráce na dodávanie nových krmív na báze nano a mikroenkapsulačnej techniky na riadené uvoľňovanie živín riešiacich nutričné nedostatky hovädzieho dobytka a zároveň predchádzať a znižovať choroby a podporovať ich imunitu.
 
Program otvoril generálny riaditeľ NPPC Martin Polovka. Súčasťou programu bola exkurzia v laboratóriách Biocentrum VÚP Modra, VÚŽV Nitra: Odbor výživy zvierat, Odbor malých hospodárskych zvierat, Odbor genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat, Odbor systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov.
 
Foto - TU