Aktuality

Predĺženie lehoty - Komplexná informačná databáza podnikov potravinárskeho priemyslu v SR v roku 2022

| 25-05-2022

S cieľom vyjsť v ústrety subjektom potravinárskeho priemyslu, s ohľadom na ich administratívne a ďalšie povinnosti v podnikateľskej činnosti, po dohode s gestorujúcou sekciou MPRV SR, NPPC – VÚP predlžuje termín zberu údajov pre účely aktualizácie komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v SR pre rok 2022 do piatku 10.júna 2022 vrátane. Zber údajov bude ukončený 10.6.2022 o 24:00. Tento termín je konečný.

Ďakujeme za spoluprácu.