Aktuality

HOVORME O JEDLE 2021_poďakovanie

| 20-12-2021

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., ako organizátori týždňa HOVORME O JEDLE, každoročne pripravovali slávnostné vyhodnotenie tejto obľúbenej aktivity. Na ňom spolu so zástupcami organizácií, ktoré prevzali nad podujatím záštitu, odbornú garanciu a finančne a vecne ho podporili, poďakovali všetkým pedagógom a žiakom škôl v SR za účasť v HOVORME O JEDLE a tým najlepším osobne odovzdali ocenenia.    

Už druhý rok po sebe organizátorom súťaže aktuálna covidová situácia a prísne protipandemické opatrenia znemožnili usporiadať slávnostné stretnutie učiteľov, žiakov, organizátorov a ich partnerov. Preto organizátori IX. ročníka HOVORME O JEDLE pripravili pozdravné videá určené všetkým, ktorí počas tohtoročného týždňa HOVORME O JEDLE aktívne pracovali, hovorili o jedle a chutné pokrmy pripravovali, či už v pozícií koordinátora, učiteľa alebo zamestnanca školskej jedálne. Poďakovanie a pozdravy sú smerované aj samotným žiakom, pretože bez ich fantázie, kreativity a nadšenia zapojiť sa do vzdelávania o potravinách by sme nedostali množstvo skvelých prác v každej jednej súťažnej aktivite.  

Ďakujeme, že stále máte chuť tvoriť a vzdelávať sa o význame potravín pre ľudský organizmus. Veľmi si vážime každú jednu aktivitu, pretože veríme, že aj minimálne vzdelanie v oblasti potravín a výživy má obrovský účinok na kvalitu ľudského života.   

ĎAKUJEME! 

Tešíme sa na stretnutie s Vami počas jubilejného 10. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE v roku 2022! 

Za NPPC-VUP pozdravné video nahovorila Ing. Anna Giertlová

Pozdravy partnerov IX. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE