Aktuality

TRENDY v potravinárstve 2/2021

| 24-11-2021

Zámerom vydavateľa je, aby obsahová náplň časopisu bola bližšie verejnosti a časopis pokrýval tematicky celé spektrum aktuálnych trendov a perspektívnych oblastí výskumu, vrátane tých oblastí ktoré sú častokrát prezentované v tlači a na sociálnych sieťach a sú predmetom mnohých tendenčne ladených alebo skreslených informácií.
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)