Aktuality

Aktualizácia informačnej databázy, spracovanie a vyhodnotenie údajov za účelom ochrany chovov ošípaných pred šírením afrického moru v Slovenskej republike

| 22-11-2021

Od 22. novembra 2021 je na adrese https://rezort-nppc.sk/amo/login vo forme webovej aplikácie sprístupnený dotazník pre aktualizáciu informačnej databázy z chovu ošípaných v Slovenskej republike, ktorý pre účely ochrany chovov ošípaných pred šírením afrického moru ošípaných pripravilo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v súčinnosti so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou a pod gesciou Sekcie poľnohospodárstva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Registrácia je realizovaná od 22. novembra 2021 priamo prostredníctvom webovej aplikácie po kliknutí na tlačidlo Registrácia.

Aktualizácia informačnej databázy bude ukončená 1. decembra 2021 (streda) vrátane, keď bude uzavretý aj prístup do webovej aplikácie.

Dotazník je prístupný pre chovateľov ošípaných v Slovenskej republike.

Bližšie informácie nájdete v Metodickom usmernení pre vyplnenie dotazníka - TU

Pre získanie ďalších informácií je možné obrátiť sa:

-   Elektronicky na adresu amo@nppc.sk alebo

-  Telefonicky na číslo 0907 926 811 alebo 037 6546 164, 037 6546 369 v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 14.00 hod.

Vyplnenie dotazníka bude po splnení podmienok honorované