Aktuality

Knižná publikácia 70 rokov Výskumného ústavu potravinárskeho mieri k čitateľom

| 05-10-2021

Publikácia bola spracovaná pri príležitosti jubilea poprednej slovenskej výskumnej inštitúcie v oblasti potravinárstva, kvality a bezpečnosti potravín ale aj vývoja, prenosu a inovácií v tejto oblasti, Výskumného ústavu potravinárskeho.

Publikáciu si je možné bezplatne stiahnuť, v prípade potreby využiť informácie, fotografie, alebo reprodukcie dokumentov v nej uvedené, kontaktujte prosím autora, nakoľko obsah podlieha autorským právam v plnom rozsahu.

Ako autor vo svojom príhovore uvádza,

...v živote inštitúcie 70 rokov existencie síce nie je natoľko významný míľnik, dokonca možno povedať, že sedemdesiatročná inštitúcia je ešte veľmi mladá, ale rovnako predstavuje príležitosť zastaviť sa, obzrieť sa na to, čo inštitúcia dosiahla a zároveň definovať svoje ďalšie smerovania a načrtnúť vízie pre rozvoj.

Predkladaná publikácia je prvou svojho druhu – zhmotňuje na malej ploche doteraz roztrúsené informácie o ústave. Nemali sme ambíciu podať vyčerpávajúci prehľad o všetkých aspektoch diania v ústave za uplynulých 70 rokov.

Našou snahou však bolo zachytiť všetko podstatné tak, aby si čitateľ mohol sám utvoriť plastický obraz o vývoji a smerovaní výskumnej inštitúcie, ktorá patrí k jedinečným svojim zameraním minimálne na Slovensku, ale i v širšom Európskom priestore.

Online publikácia 70 rokov Výskumného ústavu potravinárskeho