Aktuality

Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022 na UCM v Trnave

| 21-09-2021

Pri tejto príležitosti aj za účasti ministra pôdohospodárstva SR p. Samuela Vlčana podpísali novú zmluvu o vzájomnej spolupráci medzi Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave a NPPC - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum.

Spolupráca našich inštitúcií v oblasti kvalitných a bezpečných potravín ako aj špeciálnej rastlinnej produkcie trvá už viac než 20 rokov - či už vo forme spoločných projektov, alebo spolupráce v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania.

Viacerí naši pracovníci na UCM pedagogicky pôsobia, rovnako študenti a doktorandi UCM spolupracujú s našimi ústavmi a absolvujú odborné stáže a vypracovanie záverečných prác na našich pracoviskách.

Už si len popriať, aby spolupráca našich inštitúcií pokračovala aj v budúcnosti aspoň tak úspešne, ako doteraz.