Aktuality

Nový výskumný projekt BryndzaStart

| 17-09-2021

V rámci tohto výskumného projektu sa budeme zaoberať viacerými aspektami výroby bryndze, menovite charakterizáciou mikrobiálnych spoločenstiev v srvátkových kultúrach a zrecích miestnostiach, diverzitou bakteriofágov a aplikáciou vybraných mikroorganizmov ako štartovacích alebo prídavných kultúr.

Viac informácií - TU