Aktuality

Do práce na bicykli

| 01-07-2021

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Do práce na bicykli je súťaž určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktorí sa v termíne od 1. apríla do 7. júna 2021 a v zmysle štatútu súťaže oficiálne zaregistrovali na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

Aj tento rok sa do súťaže Do práce na bicykli 2021 zapojilo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) a to v omnoho väčšom počte pracovníkov ako po uplynulé roky. Do súťaže sa prihlásilo 12 pracovníkov z rôznych výskumných ústavov a sformovali sa tak až 4 súťažné tímy:

  • 2 tímy z Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave,
  • 1 tím z Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave,
  • 1 tím z Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Prešove.

Súťaž prebiehala celý mesiac jún a slnečné teplé počasie cyklistom tento rok naozaj prialo. Aj týmto spôsobom sme vyjadrili svoj postoj k životnému prostrediu a svojmu zdraviu.

Za jeden mesiac sme za NPPC spolu najazdili viac ako 2000 km a ušetrili 500 kg CO2 a umiestnili sa tak na 167. mieste z 1280 registrovaných zamestnávateľov v rámci celej SR.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)