Aktuality

Opustil nás prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

| 21-02-2021


prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
1950-2021

Ťažká choroba vytrhla 19.2.2021 z bohatého a plodného života predčasne prof. Ing. Štefana Mihinu, PhD. Odišiel z rozbehnutého pracovného kolotoča, ktorý bol pevnou súčasťou poľnohospodárskej vedy nielen u nás, ale aj ďaleko za našimi hranicami...

Obdivovali sme jeho obrovský prehľad, s akým riešil neskutočné množstvo výziev, problémov a experimentov. Hoci je jeho meno spojené s viacerými organizáciami na Slovensku, predsa najviac času pôsobil vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre, kam nastúpil v roku 1974. Jeho hlavným zameraním boli systémy a technológie chovu hospodárskych zvierat s ohľadom na ich potreby, ekonomiku a požiadavky životného prostredia. Vypracoval sa na odborníka, ktorý právom postupne zastával významné riadiace funkcie v rôznych orgánoch a organizáciách. Podieľal sa na vzniku Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, na ktorého čele stál od roku 2014 do roku 2016 ako generálny riaditeľ. Vysoká odbornosť profesora Mihinu sa premietla aj do medzinárodnej spolupráce s poprednými vedeckými inštitúciami a organizáciami ako Európska federácia pre živočíšne vedy EAAP, v medzinárodnej organizácii pre kontrolu úžitkovosti hospodárskych zvierat ICAR v Ríme, kde aktívne využíval svoje odborné vedomosti v oblasti technológií v živočíšnej výrobe.

Významné bolo jeho pôsobenie na pozícii predsedu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Neúnavne presadzoval potrebu existencie a podpory kvalitného výskumu a inovácií na Slovensku a spoluprácu s významnými medzinárodnými výskumnými inštitúciami. Ako expert zastupoval Slovensko vo viacerých medzinárodných pracovných skupinách Európskej komisie zameraných na výskum a inovácie.

Okrem významných vedeckých výsledkov dosiahol mnoho úspechov v pedagogickej oblasti a dokázal svoje vedomosti a skúsenosti presadzovať v poľnohospodárskej praxi. Za svoju prácu získal viacero významných ocenení, napr. v roku 2010 to bola prestížna cena „Vedec roka“. Stratu takéhoto človeka určite pocíti poľnohospodárska veda, prax a aj pedagogické pracoviská. Rád sa obklopoval mladými ľuďmi a podporoval ich v inovátorskom myslení.

S úctou budeme vždy spomínať na jeho prácu, na priateľský a korektný prístup a na všetko, čo nám, mladším kolegom dal do života a snažiť sa rozvíjať jeho odkaz.

Česť jeho pamiatke !

Kolektív pracovníkov NPPC

Za profesorom Štefanom Mihinom

Žijeme vo veľmi smutnej dobe, kedy nepredvídateľná choroba ako blesk z jasného neba násilne a predčasne ukončuje životy mnohých ľudí. Niekedy sa nás to dotýka iba letkom, ale v piatok 19. februára 2021 nás to zasiahlo plnou silou. Odišiel totiž profesor Štefan Mihina, ktorý bol jedným z pilierov pôdohospodárskych vied, istotou v spoločnom boji za vedu, výskum a ich využitie v poľnohospodárskej, potravinárskej a lesníckej praxi. Bol človekom s nesmierne pozitívnym myslením, vždy dobre naladený, orientovaný na spoluprácu a stmeľujúci kolektív. Bol vynikajúci výskumník, pedagóg, diskutér, kolega a priateľ.

Často sme spolu diskutovali, ako posilniť vedu a výskum v našom rezorte, ako zabezpečiť rešpektovanú pozíciu rezortnej vedy a výskumu v rámci významných vedeckých kruhov, projektových tímov, ale aj vednej politiky na Slovensku. Stál na čele Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied dlhé roky, otváral často odborné otázky a hľadal na tieto otázky v spolupráci s kolektívom skúsených vedeckých pracovníkov, bardov slovenských pôdohospodárskych vied, odpovede. Niekedy aj provokoval, vždy však s cieľom vyburcovať diskusiu a nachádzať odpovede.

Učil ma, ako vnímať súvislosti a vzťahy medzi výskumnými inštitúciami a spoločne sme presadzovali veľmi úzku spoluprácu medzi rezortnou vedou a univerzitnými pracoviskami. Pri ňom som si uvedomila, čo znamená diplomacia vo vede a akou cnosťou je jeho pokora napriek vzdelaniu, vedomostiam, skúsenostiam a postaveniu, ktoré mal.

Bude nám veľmi chýbať, avšak v našej práci musíme denne myslieť na odkaz ktorý nám zanechal. Spoločnými silami, s otvorenou mysľou, so zdravým rozumom a pracovitosťou meniť slovenské poľnohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo s využitím vedy a výskumu na životaschopnú súčasť našej krajiny. Verím, že našou prácou budeme tento odkaz napĺňať každým dňom.

Česť jeho pamiatke!

Zuzana Nouzovská
Generálna riaditeľka NPPC