Aktuality

4. cyklus vzdelávacích seminárov

| 07-12-2020

POZVÁNKA

17.12.2020 o 10 hod sa uskutoční 4. cyklus vzdelávacích seminárov projektu Interreg V-A FOOD INDUSTRY Co-innovation pre podporu inovačných technológii určený pre širokú verejnosť a priemyselnú prax na tému:

Komplexné využitie rastlinných a živočíšnych surovín, minimalizácia tvorby odpadov, ekologické cirkulárne hospodárenie.

On-line pripojenie: https://meet.google.com/yrr-wsww-gsw

Prosíme o registráciu účastníkov (bez poplatku): TU