Aktuality

Ústavný seminár - online prednášky

| 03-12-2020

POZVÁNKA na Ústavný online seminár

Dátum: 10.12.2020 (štvrtok) o 9 hod.

Prednášky: 

Príprava a antioxidačná stabilizácia konopného oleja a výliskov  Ing. Marek Kunštek

Projekt cezhraničnej Slovensko-Maďarskej spolupráce pre potravinársky priemysel a inovácie  Ing. Kristína Kukurová, PhD. – Ing. Stanislav Baxa, PhD. – Ing. Angela Světlíková

Trend využívania databázy kontaminantov Európskym úradom pre bezpečnosť potravín  Ing. Danka Šalgovičová

Krátke prezentácie o podaných projektoch  zodpovední riešitelia

Meeting ID: po vyžiadaní na justina.farbulova@nppc.sk

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)