Aktuality

Materiálové a energetické bilancie v praxi - online prednáška

| 18-10-2020

POZVÁNKA

na online odbornú prednášku pre podnikateľskú prax programu cezhraničnej Slovensko-Maďarskej spolupráce v projekte SKHU/1802/3.1/023 Co-Innovation

Téma: Materiálové a energetické bilancie v praxi

Dátum: 27.10.2020 (utorok) o 9 hod.

Prednášatelia:

Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. (NPPC, SK)

Ing. Stanislav Baxa, PhD. (NPPC, SK)

Meeting ID: https://meet.google.com/fnf-tbst-jbh

On-line prezenčná listina: TU

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)