Aktuality

Do práce na bicykli

| 11-09-2020

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Do práce na bicykli je súťaž určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktorí sa v termíne od 1. marca do 7. septembra 2020 a v zmysle štatútu súťaže oficiálne zaregistrovali na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

Priebežné výsledky NPPC-VÚP
Od 2. septembra sa do národnej kampane zapojili štyria pracovníci NPPC-VÚP, ktorí ak im to počasie dovolí jazdia do práce na bicykli, robia tak niečo pre svoje zdravie, ale taktiež aj pre zlepšenie ovzdušia v meste. Za niečo málo ako dva týždne najazdil Tím VÚP spolu 224,18 km, ušetril 53,97 kg CO2. Veríme, že v budúcom roku sa k nášmu tímu pridajú aj ďalší kolegovia.

Zdroj: Wikipedia