Aktuality

HOVORME O JEDLE 2020 - súťažno-vzdelávací projekt pre ZŠ

| 07-09-2020

V tomto školskom roku, vzhľadom na situáciu spôsobenú COVID 19, je na realizáciu aktivít HOVORME O JEDLE vymedzený dlhší čas.
Všetky aktivity, vrátane registrácie do súťaže, je možné urobiť kedykoľvek v termíne od 16. 9. 2020 do 16. 10. 2020. 

Počas VIII. ročníka HOVORME O JEDLE sú pripravené tieto aktivity:

1. súťažno-vzdelávacia aktivita HOVORME O JEDLE
2. výtvarná súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE
3. literárna súťaž POTRAVINOVÁ SEBESTAČNOSŤ NIE JE IBA PRÁZDNA FRÁZA
4. fotografická súťaž OČAMI GURMÁNA

Cieľom súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

Všetky informácie o projekte TU

Plagát HOVORME O JEDLE 2020