Aktuality

Seminár o inováciách v potravinárskom odvetví

| 14-07-2020

Seminár bol určený pre zamestnancov potravinárskych spoločností z oblasti výskumu, marketingu a obchodu, resp. majiteľov potravinárskych firiem. Jeho cieľom bolo informovať potravinárov o svetových trendoch v inováciách potravín, možnostiach zavádzania inovácií v potravinárskej praxi, spolupráci s výskumnými inštitúciami a možnosťami podpory inovácií z národných zdrojov a iných podporných programov. Riaditeľ NPPC-VÚP Ing. Martin Polovka, PhD. vo svojej prednáške s názvom "Inovácie a trendy v potravinárstve z pohľadu výskumu - Vízia do roku 2030" predstavil spoluprácu s potravinárskymi spoločnosťami a výskumné témy, ktorými sa ústav zaoberá. Rovnako cenné a zaujímavé boli pre účastníkov seminára aj informačné materiály, najmä časopis Trendy v potravinárstve, ktorý Výskumný ústav potravinársky vydáva.

Viac informácií - TU

Prezentácia NPPC-VÚP