Aktuality

Všetko o bryndzi

| 29-06-2020

Bryndza a ostatné varianty tradičných slovenských syrov vyrábaných z ovčieho mlieka sú charakteristické unikátnymi a intenzívnymi organoleptickými vlastnosťami, ktoré poskytujú viac ako len nasýtenie alebo doplnenie energie. Predstavujú príspevok v oblasti kvality života, kultúry a tiež regionálnej respektíve národnej spolupatričnosti.

Pracovisko NPPC-VÚP sa zaoberá kvalitatívnou charakterizáciou slovenskej bryndze z hľadiska obsahu mikroorganizmov a prchavých aromatických látok. Využíva moderné metódy v oblasti molekulárnej biológie a plynovej chromatografie. Výstupom sú mnohé vedecké a odborné publikácie dostupné na webovom sídle ústavu, alebo prostredníctvom FB NPPC.

KOREŇOVÁ, J. a KUCHTA, T. Autochtónna mikroflóra – nositeľ charakteristických organoleptických vlastností tradičných slovenských ovčích syrov
Trendy v potravinárstve 2019; ročník 24; č.2; 109

KOREŇOVÁ, J. a IMRIŠKOVÁ, A. Kvantifikácia laktobacilov použitím real-time PCR s priebežnou fluorometriou
Trendy v potravinárstve 2019; ročník 24; č.1; 35–41

KOREŇOVÁ, J., STRATENÁ, B., CABICAROVÁ, T. a kol. Modulácia vlastností ovčieho hrudkového syra prídavkom slovenských kmeňov kyslomliečnych baktérií
Trendy v potravinárstve 2018; ročník 23; č.2; 93–99

KOREŇOVÁ, J., PANGALLO, D., KUCHTA, T. Nové poznatky o mikroflóre Slovenských ovčích syrov
Trendy v potravinárstve 2017; ročník 22; č.1; 16-23

KOREŇOVÁ, J., LÓSKOVÁ, Z., STRAKA, M. a kol. Identifikácia baktérií mliečneho kysnutia z ovčieho hrudkového syra a bryndze použitím polymerázovej reťazovej reakcie s náhodnou amplifikáciou
Trendy v potravinárstve 2017; ročník 22; č.1; 24-27

Záznam relácie si môžete vypočuť - TU