Aktuality

TRENDY v potravinárstve 1/2020

| 28-05-2020

Oproti minulým ročníkom, zameraným skôr na propagáciu riešených projektov, vedenie ústavu tento rok zmenilo filozofiu a obsahovú náplň časopisu tak, aby bol bližšie verejnosti a pokrýval tematicky celé spektrum aktuálnych trendov a perspektívnych oblastí výskumu, vrátane tých oblastí ktoré sú častokrát prezentované v tlači a na sociálnych sieťach a sú predmetom mnohých tendenčne ladených alebo skreslených informácií.

Ako sa im to podarilo, posúďte sami. Rozhodne však v tomto trende budú Trendy pokračovať aj v budúcnosti.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)