Aktuality

Inovačné vouchery MH SR

| 27-05-2020

Pracovisko NPPC - VÚP Odbor technologických inovácií a spolupráce s praxou v Modre  pripravilo v rámci Výzvy Ministerstva hospodárstva SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov 9 projektov s nasledujúcim zameraním:
 

-  Optimalizácia procesov spracovania rastlinných a živočíšnych surovín

-  Vývoj nových typov výrobkov na báze rastlinných surovín

-  Zlepšenie informačného systému o potravine
 

Návrhy vznikli na základe dlhodobej spolupráce s podnikateľskými subjektami, a sú v súlade so zadaním vyhlasovateľa zamerané na inováciu produktov, služieb a procesov v záujme stimulácie konkurencieschopnosti  Slovenska.