Aktuality

Životné jubileum Ing. Doroty Pospíšilovej, CSc.

| 17-02-2020

Dňa 13. februára 2020 sme si pripomenuli životné jubileum 90 rokov života poprednej slovenskej šľachtiteľky odrôd viniča, Ing. Doroty Pospíšilovej, CSc.

Prvá dáma slovenského vinohradníctva, Ing. Dorota Pospíšilová, CSc. je autorkou najznámejších slovenských odrôd Dunaj, Devín, Hron, Rudava, Váh....Celkovo sa podieľala na vyšľachtení 24 uznaných odrôd viniča. Je bývalou dlhoročnou pracovníčkou Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho, ktorý bol od 1.3.2016 včlenený do Výskumného ústavu potravinárskeho, kde kolektív pracovníkov aj naďalej poskytuje odborné poradenstvo a služby pre vinohradníkov a vinárov.

Do ďalších rokov života prajeme Ing. Pospíšilovej hlavne pevné zdravie a ešte veľa tvorivého elánu a životného optimizmu.

Ing. Martin Polovka, PhD., riaditeľ NPPC-VÚP