Aktuality

X. Škola lipidológie a XXVIII. ročník Nové trendy v prevencii aterosklerózy

| 14-02-2020

Na podujatí v zastúpení riaditeľa NPPC-VÚP, prezentoval Ing. Stanislav Baxa, PhD. prierezovú prednášku na tému Záťaž obyvateľov Slovenska kontaminantmi z potravín a životného prostredia-Nemedicínske aspekty. (M. Polovka, S. Šilhár, S. Baxa, P. Siekel, Výskumný ústav potravinársky, Bratislava)

Prednáška sumarizuje unikátne poznatky o kontaminantoch a cudzorodých látkach v životnom prostredí a osobitne v potravinách, vychádzajúcich z databáz vo vlastníctve NPPC-VÚP, systematicky budovaných od roku 1985, ale aj najnovšie potravinové a environmentálne problémy – akrylamid, fipronil, mykotoxíny a nanočastice, s osobitným dôrazom na TiO2, ktorý je súčasťou mnohých medicínskych a kozmetických výrobkov.

Bola to tiež vhodná príležitosť na prezentáciu projektu NANOFEED, ktorý do veľkej miery problematiku nanočastíc vo výžive pokrýva.

Prednáška sa stretla s vysokopozitívnym ohlasom medzi zúčastnenými lekármi, o čom svedčí aj priebeh následnej diskusie, s ponukou budúcej spolupráce aj v oblasti medicínskych aplikácií nanočastíc.

Program - TU

Prednáška - TU