Aktuality

Projekt H2020 NANOFEED – Nanotechnologie vo výžive hospodárskych zvierat

| 29-11-2019

Tento medzinárodný projekt je zameraný na potenciál využitia nanotechnológií v potravinárstve, a predovšetkým vo výžive dobytka. Pracovníci NPPC z rôznych oblastí participovali na príprave nanomateriálov s obsahom aktívnych látok (propolis alebo včelí peľ) a ich charakterizácii.

Na medzinárodnom workshope konanom pod záštitou InoCure, ktorého sa okrem výskumníkov z  NPPC zúčastnili aj projektoví partneri z Turecka (Selcuk University in Konya) boli prediskutované možné oblasti budúcej výskumnej spolupráce. 

Jednotlivé prezentácie poukázali na to, že okrem oblasti výživy zvierat majú nanotechnológie veľký potenciál aj pre monitorovanie kvality potravín, ich doby trvanlivosti ako aj pri zisťovaní nezávadnosti poľnohospodárskej plochy, ktorá je nevyhnutným predpokladom produkcie kvalitných potravín.

NanoFEED receives funding from the European Union's H2020 program under Marie Sklodowska-Curie grant agreement No. 778098