Aktuality

Ústavný seminár - pozvánka

| 06-11-2019

Prednášky:

Ing. Jana Minarovičová, PhD. – Mgr. Adriana Véghová, PhD. –
Ing. Eva Kaclíková, CSc.:
Nekultivačná kvantitatívna detekcia patogénnych baktérií v potravinách

Ing. Filip Dimitrov: Analýza džúsov metódou Fingerprint

Pred konaním seminára, prosíme, overte si aktuálnosť jeho konania.
V prílohe je zverejnený Plán ústavných seminárov na rok 2019.
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)