Aktuality

Komplexná informačná databáza podnikov potravinárskeho priemyslu v SR

| 26-09-2019

Potravinári pozor!

Predlžuje sa termín na registráciu a tvorbu komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu.

Tvorba komplexnej informačnej databázy bude ukončená 11. októbra 2019, kedy bude uzavretý aj prístup do webovej aplikácie.

Na adrese: https://rezort-nppc.sk/potravinari vo forme webovej aplikácie sprístupnený dotazník pre tvorbu komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike, ktorý pre účely prípravy systémových opatrení zameraných na skvalitnenie potravinárskej výroby, zlepšenie spracovania poľnohospodárskych výrobkov a zvyšovanie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu doma a v zahraničí pripravilo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v súčinnosti a pod gesciou Sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Registrácia je realizovaná priamo prostredníctvom webovej aplikácie po kliknutí na tlačidlo Registrácia. Následne budú záujemcovi na ním zadanú e-mailovú adresu zaslané prihlasovacie údaje a ďalšie pokyny pre prístup do aplikácie.

Pre získanie ďalších informácií je možné obrátiť sa na centrum podpory:

- elektronicky na adresu podporavyrobcov@nppc.sk, alebo

- telefonicky na číslo: +421 2 50 237 025

v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod

Dotazník je prístupný pre všetky podniky potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike.