Aktuality

Ocenenia NPPC za výsledky výskumu a odbornej práce na Agrokomplexe 2019

| 11-09-2019

Výsledky práce výskumníkov a odborníkov z NPPC boli ocenené na tohtoročnom Agrokomplexe štyrmi Zlatými kosákmi.

ZLATÝ KOSÁK

Veda a výskum

NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany a Dryland-Farming Institute, Hengshui, China za inovatívny prístup v šľachtení obilnín adaptabilných na zmenu klímy

NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva za komplexnú analýzu možností uplatnenia slovenských agropotravinárskych výrobkov na domácom a zahraničnom trhu   

Rastlinná výroba a mechanizácia

NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany, Výskumná šlachtiteľská stanica Malý Šariš, za nové modrosemenné odrody maku MS Diamant a MS Zafir s vysokou úrodou a veľmi dobrou odolnosťou proti chorobám a poliehaniu. Vhodné na pestovanie v rôznych pôdno – klimatických podmienkach.

NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany za odrodu pšenice špaldovej Triticum spelta L. odroda PN Mislina – ako prvej vyšľachtenej odrody pšenice špaldovej na Slovensku. Je to neskorá odroda s potravinárskou kvalitou, vhodná pre všetky oblasti pestovania a najmä pre ekologickú výrobu.

ČESTNÉ UZNANIE

Za kategóriu zvierat – ošípané
1. miesto NPPC – VÚŽV Nitra za kolekciu prasničiek plemena Landras
Za kategórii Mliekové plemená ocenenie za plemenné jarky získali
2. miesto - chovateľovi NPPC - VÚŽV Nitra za plemenné jarky plemena slovenská dojná ovca

REZORTNÉ VYZNAMENANIA

Ing. Ján Huba, CSc. NPPC – VÚŽV Nitra za propagáciu výsledkov výskumu a slovenského agrorezortu.

Ing. Zuzana Chrastinová NPPC – VÚEPP zaslúžilý pracovník rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. – VÚP zaslúžilý pracovník rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Fotografie si môžete pozrieť - TU