Aktuality

NPPC – VÚP je partnerom nového projektu podporeného z prostriedkov Visegrádskeho fondu

| 17-07-2019

V Selenči sa v r. 2004 – 2009 v rámci programu rozvojovej pomoci MZV SR realizovalo niekoľko projektov za aktívnej účasti pracovníkov VÚP – dominantne Biocentra Modra, zameraných na vybudovanie konzervárne ovocia a zeleniny podľa noriem a štandardov HACCP, resp. ekologického sadu ovocia ktorý slúži pre potreby uvedenej konzervárne Zdravo Organic Selenča.

Projekt InoEcoModel s rozpočtom cca 43 000 € s dobou trvania 2019-2020 v plnej miere nadväzuje na doteraz realizovanú úspešnú spoluprácu s poľnohospodármi v Srbsku. Má slúžiť na posilnenie nadregionálnej spolupráce, školiace a poradenské aktivity a mobilitu pracovníkov zapojených pracovísk formou mikroprojektov.

Partnermi projektu sú Centre for development of ecoproduction, Chorvátsko; Hungarian Research Institute for Organic Agriculture OMKi, Maďarsko; Poland association of Fruit Growers, Poľsko a Ukrainian National Botanic Garden, National Academy of Sciences, Ukrajina a NPPC-VÚP.

NPPC – VÚP je do projektu zapojený ako odborný garant aktivít, poradenské a školiace pracovisko pre oblasti hygieny a sanitácie a inovatívneho spracovania primárnej poľnohospodárskej produkcie na výrobky s vyššou pridanou hodnotou.