Aktuality

Výskumom a inováciami prispieť k efektívnemu a udržateľnému využívaniu krajiny a zlepšeniu kvality života

| 25-02-2019

Ciele stretnutia: 

  • stretnutie zástupcov poľnohospodárstva, potravinárstva a výskumných ústavov NPPC;
  • prezentácia výsledkov vedy a výskumu NPPC, národné a medzinárodné postavenie;
  • predstavenie aktivít NPPC smerom k technologickému transferu a inováciám;
  • vytváranie podmienok pre vzájomnú spoluprácu podnikateľského prostredia a NPPC;
  • efektívny verejný dialóg o potrebe výskumu, inovácií v agrosektore;
  • diskusia o implementácii výsledkov vedy a výskumu do strategických cieľov rezortu pôdohospodárstva v programovacom období 2020-2027 a synergii programov.


Pozvánka - TU