Aktuality

Pozvánka na verejný odpočet činnosti za rok 2007

| 14-05-2008

Dovoľujeme si Vás pozvať na

Verejný odpočet činnosti Výskumného ústavu
potravinárskeho v Bratislave za rok 2007,

ktorý sa uskutoční

dňa 26.5.2008 o 10,00 hod.

v zasadačke Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava – zasadacia miestnosť na 8. poschodí.

Program verejného odpočtu:

  • prezentácia hlavných bodov výročnej správy - riaditeľ VÚP, resp. ním  poverený zástupca
  • stanovisko MP SR k výročnej správe
  • stanoviská zúčastnených odborníkov z oblasti potravinárstva
  • otázky novinárov a prítomných zástupcov verejnosti, na ktoré budú odpovedať zástupcovia organizácie a ministerstva

Výročná správa VÚP za rok 2007 je vystavená na domovskej stránke Výskumného ústavu potravinárskeho www.vup.sk.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)