Aktuality

Do práce na bicykli

| 04-05-2018

Hlavným cieľom kampane je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. Viac info: https://www.dopracenabicykli.eu/

Priebežné výsledky
Čas nevyhnutný na cestu do práce a z práce sa dá využiť efektívne, keď ide človek na bicykli alebo peši namiesto auta, či autobusu. V rámci národnej kampane Do práce na bicykli 2018 sa tím „výskumníčky“ z NPPC umiestnil v prvej tretine. Za necelý mesiac tím najazdil viac ako 470 km. Veríme, že v ďalšom roku sa nás z NPPC zapojí viac. Ušetríme tak CO2 a urobíme niečo dobré pre svoje zdravie.