Aktuality

Bezpečnosť a kvalita potravín v podmienkach SR a ČR – pozvánka na odborné sympózium

| 04-05-2018

Sympózium sa bude konať pod záštitou podpredsedníčky vlády SR a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej, za účasti zástupcov štátnej správy, samosprávy, odbornej verejnosti z vedecko - výskumných a vzdelávacích inštitúcií vrátane univerzít, ako aj podnikateľskej sféry Slovenskej a Českej republiky.

Sympózium bude prebiehať formou okrúhlych stolov na témy legislatívy a úradnej kontroly a vedy, výskumu a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a kvality potravín v podmienkach SR a ČR vo vzťahu k spoločnej 100 - ročnej histórii.

V prípade záujmu o účasť na sympóziu nám, prosím, zašlite vyplnenú prihlášku v termíne najneskôr do 20.05.2018.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)