Aktuality

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum je koordinátorom projektu Nanostructured carriers for improved cattle feed - NanoFEED GA No: 778098, Horizon 2020 Marie Sklodowska – Curie RISE 2017

| 25-04-2018

Do projektu sú zapojení riešitelia zo Slovenska, Českej republiky, Belgicka, Nemecka, Grécka, Turecka a Rakúska. Témou projektu sú nanotechnológie vo výžive prežúvavcov.

Fotografie si môžete pozrieť – TU