Aktuality

Trápi vás akrylamid vo vašich potravinových výrobkoch?

| 23-04-2018

V novembri 2017 bolo prijaté Nariadenie Európskej komisie č. 2017/2158, ktorým sa stanovujú opatrenia na minimalizáciu množstiev akrylamidu a jeho referenčné hodnoty v potravinách. V súvislosti s implementáciou nariadenia sme pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov pripravili ponuku služieb, ktorá zahŕňa poradenstvo a možnosť analýz akrylamidu a jeho prekurzorov.

Akrylamid je procesný kontaminant s toxickými účinkami, ktorý samovoľne vzniká v niektorých potravinách pri ich tepelnom spracovaní. Jedná sa najmä o pečené, vyprážané a fritované výrobky zo surovín, ktoré obsahujú prekurzory akrylamidu, teda asparagín a cukry. Sú to napríklad zemiaky, obilniny, kávové zrná a niektoré druhy zeleniny. Viac sa o akrylamide dočítate v odborných článkoch, v našich Trendoch v potravinárstve 01/2016, aj na stránkach www.uvzsr.sk, www.efsa.europa.eu, www.ec.europa.eu/food/safety, www.fooddrinkeurope.eu.

Množstvo akrylamidu v potravine je možné znížiť uplatnením postupov pri výbere surovín, ich spracovaní a tepelnej úprave potravín.

Úplné znenie nariadenia, ktoré nadobudne platnosť 11. apríla 2018, nájdete TU. V zmysle tohto nariadenia sú prevádzkovatelia potravinárskych podnikov povinní:

•     vykonať opatrenia na minimalizáciu akrylamidu s cieľom znížiť jeho množstvo vo výrobku pod referenčnú hodnotu stanovenú v Prílohe IV. tohto nariadenia

•     overiť účinnosť opatrení odberom vzoriek a analýzami

•     viesť záznam o vykonaných opatreniach

Vhodné opatrenia je potrebné zvoliť podľa technologických podmienok, ktorými sa vyrábajú zemiakové produkty, pekárske výrobky, trvanlivé pečivo, raňajkové cereálie, či káva a kávoviny. Informačné listy k navrhovaným opatreniam pre jednotlivé komodity nájdete tu.

Ak máte problém zorientovať sa v problematike akrylamidu, prípadne ak ste na pochybách, či a v akej miere sa vás nariadenie o minimalizácii množstiev akrylamidu týka a ako ho uplatňovať, pripravujeme pre vás semináre a školenia. O termíne vás budeme včas informovať.

Dajte nám vedieť váš záujem.

Kontakt: Ing. Zuzana Ciesarová, PhD.
NPPC Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
e-mail: ciesarova@vup.sk,
tel.: 02/50237 092

mobil: +421 911 807 737
www.nppc.sk, www.vup.sk

 

Celý príspevok s ponukou služieb NPPC VÚP na riešenie problematiky akrylamidu v potravinách a referenčnými hodnotami množstva akrylamidu v potravinách nájdete v nižšie uvedenej prílohe.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)