Aktuality

Dodatok č. 2 ku Kontraktu č. 165/2014-310/MPRV SR

| 24-09-2014

Dodatok č. 2 ku Kontraktu č. 165/2014-310/MPRV SR uzavretému medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom na rok 2014

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)