Aktuality

Semináre „Legislatíva a pravidlá výroby potravín a ich priameho predaja v slovensko- maďarskom pohraničí“

| 14-08-2014

Pozvánka na Informačný seminár

NPPC – Výskumný ústav potravinársky Bratislava v nadväznosti na medzinárodnú konferenciu „Legislatíva a pravidlá výroby potravín a ich priameho predaja v  slovensko maďarskom pohraničí“, ktorá sa konala v spolupráci s  MPRV Sekciou potravinárstva a obchodu v dňoch 18. jún – 19. jún 2014 vo Veľkom Mederi pripravuje následné informačné semináre pre farmárov a potravinárov v prihraničnej oblasti.

Ich cieľom je :
 Zlepšiť informovanosť o platných predpisoch pre priamy predaj a dodávku malých množstiev potravín v SR a MR.
 Zlepšiť ekonomiku a zamestnanosť v poľnohospodárstve zvýšením stupňa spracovania a rozšírenia priameho predaja produktov konečnému spotrebiteľovi v prihraničnej oblasti s Maďarskou republikou.
 Zvýšiť bezpečnosť takto predávaných produktov, ich kvalitu a jej komunikáciu so spotrebiteľom.

Miesto a dátum konania:

Slovenské Nové  Mesto - 10.09.2014
Veľký Krtíš                     - 11.09.2014
Veľký Meder                  -  17.09.2014

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)