Aktuality

Odborné posudzovanie projektov v rámci sektorového operačného programu „Program rozvoja vidieka SR 2007-2013“

| 26-03-2008

V zmysle schváleného sektorového operačného plánu „Program rozvoja vidieka SR 2007-2013“ a pravidiel pre vypracúvanie projektov, je Výskumný ústav potravinársky oprávnený vykonávať odborné posudzovanie v oblasti hodnotenia inovácií výrobkov a inovatívnosti výroby.

K odbornému posúdeniu pre organizáciu je potrebné zaslať objednávku, charakteristiku projektu a meno kontaktnej osoby pre prípadné zisťovanie ďalších skutočností týkajúcich sa projektu v elektronickej forme na adresu vup@vup.sk

Na základe týchto podkladov Výskumný ústav potravinársky poskytne oficiálne stanovisko k predloženému návrhu najneskoršie do 5 dní od doručenia objednávky.

Za túto činnosť si Výskumný ústav potravinársky účtuje sumu minimálne 2 500,- Sk v závislosti od rozsahu vykonaných prác.

Kontakt a informácie: Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava,

tel.: 02/555744622, 02/50237136, 02/50237135, fax: 02/55571417, e-mail: vup@vup.sk