Aktuality

VÚP je od 1.1.2014 súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra

| 17-01-2014

 

Od 1.1. 2014 sme tu pre vás v rámci Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra

Na základe rozhodnutia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 4818/2013-250 zo dňa 26.11.2013 vzniklo k 1.1.2014 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)

NPPC združuje 6 doterajších výskumných pracovísk rezortu pôdohospodárstva:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Výskumný ústav potravinársky
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106

Jedným z cieľov vzniku NPPC je poskytovať odbornej i laickej verejnosti komplexnejšie objektívne informácie, rady a služby a prepojenie výskumných tímov v oblasti poľnohospodárskych a potravinárskych vied a súvisiacich vedných oblastí. S dôverou sa na nás obracajte i naďalej !

 

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)