Aktuality

SALIMA 2008 – Brno, Česká republika

| 18-03-2008

V dňoch 4. – 7. marca 2008 sa v Českej republike v Brne uskutočnil jeden z najvýznamnejších potravinárskych veľtrhov v strednej Európe - SALIMA. Jednalo sa o prezentáciu širokého spektra odborov viac či menej viazaných na potravinársky priemysel.

Zvláštna pozornosť sa venovala segmentu biopotravín, kvalitných potravín a ekologickému poľnohospodárstvu, keďže trendom posledných rokov je zmena stravovacích návykov populácie, čo súvisí so snahou o zdravý životný štýl.

Národný program podpory poľnohospodárskych výrobkov a potravín bol prezentovaný výrobkami „Značky kvality SK“ v oficiálnom stánku Ministerstva pôdohospodárstva SR. Priamo v národnom stánku prezentovalo Slovenskú republiku a svoje výrobky sedem potravinárskych spoločností: IMPERATOR, s.r.o., Drietoma; APIS spol. s r.o., Veľké Kapušany; Víno Nitra, spol s r.o., Nitra; NOVOFRUCT SK, s.r.o., Nové Zámky; MECOM, a.s., Humenné; I.D.C. Holding, a.s., Bratislava; TAURIS, a.s., Rimavská Sobota.

Osobitný priestor v stánku dostali výrobky ocenené „Značkou kvality SK“. Tieto výrobky vo vitrínach „Značky kvality SK“ prezentoval Výskumný ústav potravinársky prostredníctvom ochutnávok a vystavením výrobkov potravinárskych spoločností ALFA BIO Slovakia, s.r.o., Zvolen; BAGETA – Ing. V. GOTTSCHALL, Pezinok; BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves; Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska, Pezinok; DRU, a.s., Zvolen; HEINEKEN SLOVENSKO, a.s., Hurbanovo; Humenská mliekareň a.s., Humenné; Jozef Hatala Mäsovýroba, Kopčany; KLEMBER A SPOL, s r.o., Dunajská Streda; Kolagrex Int., spol. s r.o., Kolárovo; Levické mliekarne, a.s., Levice; MILSY, a.s., Bánovce nad Bebravou; Mliekoservis Slovakia, a.s., Zvolen; OLD HEROLD, s.r.o., Trenčín; PALMA-TUMYS, a.s., Bratislava; RISO-R, s.r.o., Rimavská Sobota; Senická mliekareň, a.s., Senica; Slovenské pramene a žriedla; a.s., Dubové pri Turčianskych Tepliciach; TATRAKON, spol. s r.o., Poprad; TATRAMEL, s.r.o., Dolný Smokovec; Tatranská mliekareň, a.s., Kežmarok. 

Na slávnostnom otvorení veľtrhu sa zúčastnila aj slovenská delegácia vedená ministerkou pôdohospodárstva pani Zdenkou Kramplovou . Národný stánok navštívil taktiež jej rezortný kolega z Českej republiky pán Petr Gandalovič. 

Zároveň by sme radi poďakovali už spomínaným spoločnostiam, ktorá sa v rámci prezentácie podieľali na degustácii a ochutnávkach svojich výrbkov.