Aktuality

Ponuka prebytočného hnuteľného majetok štátu v správe VÚP

| 11-12-2012

 

Výskumný ústav potravinársky

  

Vybavuje/kontakt

Birkuš 02/50237138

 

 Vec

Ponuka

 

V súlade s paragrafom 8 ods. 1 NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Vám ponúkame prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe VÚP.

Jedná sa o vozidlá značky Renault Thalia 1.4 RN ,inv. majetok č.2300000008, rok výroby 2001,počet najazdených kilometrov ku dňu 19.11.2012 - 143 612 km, obstarávacia cena 10 868,72 €.

Na základe znaleckého posudku zo dňa 17.10.2012 vozidlo má hodnotu aj s DPH  1545,00 €.

 

Druhé vozidlo je Nissan Primera 2.0 Comfort Plus, inv .majetok č.2300000007,rok výroby 2001,počet najazdených kilometrov ku dňu 19.11.2012 – 292 088 km, obstarávacia cena 28048,86 €.

Na základe znaleckého posudku zo dňa 17.10.2012 vozidlo má hodnotu aj s DPH 1768,00 €.

 

Vozidlá sú funkčné a pojazdné, nachádzajú sa v sídle VÚP na Priemyselnej ulici č.4 v Bratislave.

 

 

S pozdravom

 

doc. RNDr. Peter Siekel,CSc.

riaditeľ VÚP