Aktuality

Výskumný ústav potravinársky na Týždni vedy a techniky na Slovensku 2012

| 14-11-2012

V dňoch 8. - 11. novembra 2012 prebiehala v priestoroch výstaviska Incheba Expo Bratislava, v náväznosti na Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2012 pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, výstava CENTIER EXCELENTNOSTI VO VÝSKUME A VÝVOJI . Výstavy sa zúčastnil aj Výskumný ústav potravinársky s projektami, ktoré sa venujú budovaniu centier excelentnosti. Zúčastnená verejnosť prejavila záujem hlavne o oblasť možnosti eliminácie a kontroly rizikových faktorov v potravinách, odporúčaní správneho stravovania sa a informácie súvisiace s potravinovou pyramídou, profilom organizácie a výsledkami jej vedeckovýskumnej činnosti.

Prezentovaná bola aj edičná činnosť ústavu v podobe vedeckého časopisu „Journal of Food and Nutrition Research".