Aktuality

Udelenie patentu VÚP o eliminácii akrylamidu v potravinách

| 08-08-2011

Úrad priemyselného vlastníctva SR dňa 14.7.2011 rozhodol o udelení patentu č. 287776 Výskumnému ústavu potravinárskemu v Bratislave pre patentovú prihlášku „Spôsob znižovania obsahu akrylamidu v potravinárskych produktoch obsahujúcich zemiakovú hmotu“, ktorej pôvodcom je Ing. Zuzana Ciesarová, CSc. Patent platí 20 rokov od podania patentovej prihlášky. Udelenie patentu je významným zavŕšením vedecko-výskumnej činnosti, ktorá takýmto spôsobom efektívne ponúka relevantné riešenia pre prax vedúce k zvyšovaniu bezpečnosti a kvality potravín s dopadom na zdravie všetkých spotrebiteľov.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)