Aktuality

Cena za najlepšiu posterovú prezentáciu na EUROFOODCHEM XVI

| 26-09-2011

Do zbierky úspechov našich mladých vedeckých pracovníkov pribudla ďalšia pekná trofej: ocenenie za najlepšiu posterovú prezentáciu, ktorú získala Ing. Lucie Marková za príspevok s názvom „Comparison of acrylamide content in ginger cakes with different kinds of spices“ prezentovaný na konferencii EuroFoodChem XVI Translating food chemistry to health benefit, ktorá sa konala 6. - 8. júla 2011 v poľskom prístavnom meste Gdansk. Úspech je o to cennejší, že na spomínanom vedeckom fóre bolo prezentovaných vyše 220 zaujímavých posterov, avšak ocenených bolo len 20 z nich. Ing. Lucie Marková je doktorandkou VUT Brno, ktorá svoje PhD štúdium realizuje na špičkovom pracovisku potravinárskeho výskumu akým je VÚP Bratislava, k čomu nemalou mierou prispela aj podpora zo štrukturálnych fondov EÚ cez budovanie centier excelentnosti v rámci projektov ITMS 26240120013 a 26240120024. Aj toto dosiahnuté ocenenie odráža vysokú úroveň a konkurencieschopnosť výskumu v problematike výskytu a eliminácie akrylamidu v potravinách, ktorému sa vedecký tím pod vedením Ing. Zuzany Ciesarovej, CSc. v spolupráci so zahraničnými partnermi dlhodobo venuje.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)