Aktuality

Nové združenie – nové možnosti pre Politiku kvality EÚ na Slovensku

| 07-03-2011

 

Dňa 22.2.2011 nadobudlo účinnosť rozhodnutie Obvodného úradu v Bratislave, Odboru všeobecnej vnútornej správy, o zápise nového združenia v oblasti potravinárstva, pod názvom: Združenie pre tradičné potravinárske výrobky na Slovensku (v skratke ZTPVS). Ide o záujmové združenie právnických osôb, pôsobiace pri Výskumnom ústave potravinárskom v Bratislave. Kľúčovou úlohou združenia je identifikácia tradičných potravinárskych výrobkov, s perspektívou možnosti ich integrácie do systému Politiky kvality EÚ. Samozrejmou súčasťou činnosti je komunikácia a kooperácia s výrobcami, zväzmi, spotrebiteľskými organizáciami a inými odbornými inštitúciami.

 

ZTPVS je otvorené členstvu i ďalších právnických osôb.

 

Viac informácií na:

http://portal.ives.sk/registre/detailZZPO.do?action=uplny&formular=nazov&id=159900

 

Kontakt: 

Združenie pre tradičné potravinárske výrobky na Slovensku

Priemyselná 4

824 75 Bratislava 26

Tel: 02/50237173, 02/50237134

E-mail: pankevic@vup.sk, pasiar@vup.sk