Aktuality

Úspechy mladých pracovníkov VÚP

| 10-09-2010

Mladí vedeckí pracovníci z Výskumného ústavu potravinárskeho dosahujú
významné výsledky vo svojej vedeckej práci, ako dokumentujú výsledky VI.
ročníka súťaže mladých vedeckých pracovníkov v oblasti
agropotravinárskych vied o ceny SAPV, keď v obidvoch súťažných
kategóriách – práca s najlepším vedeckým prínosom a práca s najlepším
realizačným prínosom - obsadili prvé miesto. Ocenenia si prevzali z rúk
Doc.Ing.J.Konôpku,CSc – predsedu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych
vied  na 36. valnom zhromaždení členov Slovenskej akadémie
pôdohospodárskych vied, ktoré sa uskutočnilo dňa 8. 6. 2010 v Nitre.
Týmito výsledkami nadviazali na V. ročník, ktorý bol rovnako úspešný pre
mladých výskumníkov VÚP, čo potvrdzuje kvalitu ich práce i v širšom
časovom období.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)