Aktuality

5th Central European Congress on Food 2010

| 24-05-2010

 

V dňoch 19. - 22. mája 2010 sa v Bratislave v priestoroch Hotela Tatra uskutočnil medzinárodný potravinársky kongres - 5th Central European Congress on Food. Kongres dňa 19. mája 2010 slávnostne otvorili svojimi príhovormi minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan, generálna riaditeľka sekcie potravinárstva, výživy a obchodu a prezidentka kongresu Soňa Supeková, čestný predseda kongresu Peter Raspor, predseda vedeckého výboru Peter Šimko a riaditeľ VÚP Marcel Rosina.

 

Cieľ kongresu bol zameraný na najnovšie poznatky v oblasti základného a aplikovaného výskumu a vývoja, na inovačné technológie, bezpečnosť potravín, BIO potraviny a nové trendy vo výžive.

Kongres ponúkol odborné prezentácie a diskusie:

 

 • vedecko- výskumných pracovníkov, technológov, výrobcov a odborníkov na potraviny a výživu,
 • mladých vedeckých pracovníkov a PhD. študentov,
 • na tému medzinárodnej spolupráce pri riešení aktivít v rámci 7. Rámcového programu EK.

 

Témy CEFood kongresu 2010:

 

 • Potravinárska výroba a skladovanie potravín
 • Biotechnológia a Mikrobiológia
 • Analýza potravín
 • Analýza rizika
 • Systém riadenia kvality a Bezpečnosť potravín
 • Potraviny - Výživa - Zdravie
 • Marketing potravín a spotrebiteľ
 • Optimalizácia v oblasti výroby potravín

 

 Organizátori pripravili počas trvania kongresu účastníkom bohatý sprievodný program

Organizátorom 6th CEFood Congress - u bude v roku 2012 srbský Belehrad