Aktuality

Značka kvality SK na veľtrhu Danubius Gastro 2010

| 26-01-2010

 

V dňoch 21. - 24. 01. 2010 sa v Incheba Expo Bratislava uskutočnil 17. medzinárodný veľtrh Danubius Gastro.

V expozícii Ministerstva pôdohospodárstva SR,  Výskumný ústav potravinársky prezentoval Národný program podpory poľnohospodárskych výrobkov a potravín „Značka kvality SK“ spolu s výrobkami, ktoré sú oprávané používať logo značky.

V expozícii sa nachádzali vitríny, v ktorých si návštevníci mohli prehliadnuť výrobky so „Značkou kvality SK“.

Expozíciu v deň zahájenia navštívila delegácia vedená ministrom pôdohospodárstva SR Vladimírom Chovanom.

Počas slávnostného otvorenia veľtrhu Danubius Gastro 2010, dňa 21. 01. 2010, minister pôdohospodárstva Vladimír Chovan slávnostne udelil “Značku kvality SK“ 21 výrobcom na 70 nových výrobkov.

Jednalo sa o výrobky, ktoré získali „Značku kvality SK“ na základe odporúčania odbornej komisie pre udeľovanie „Značky kvality SK“ zo dňa 15. 01. 2010

Výrobky so „Značkou kvality SK“ boli zaujímavé pre laickú i odbornú verejnosť. Návštevníkom veľtrhu boli k dispozícii propagačné materiály a informačné brožúry. Na časté otázky návštevníkov odpovedali zamestnanci VÚP a MP SR.

Sobota 23. 01. 2010 s prívlastkom „Mliečny deň“ a „Deň ovocia“ patrila deťom a ich rodičom. Jednotlivé súťaže, ako bola karaoke show, rozpoznávanie príchutí jogurtov, súťaž v kreslení, mini kvíz a iné, mali rodičov a deti podnietiť k zvýšenej konzumácii ovocia a mliečnych výrobkov.

Veľtrh zaujali návštevníkov aj vďaka množstvu kvalitných sprievodných podujatí. Nosnými oblasťami veľtrhu boli gastrotechnika, vinárstvo, potraviny, káva a technika.Už tradične tu návštevníci mohli nájsť atraktívnu prehliadku najväčších svetových dodávateľov až po malé a stredné firmy.

Zoznam výrobkov, ktorým bola ZK SK udelená k DG 2010 uvádzame v prílohe.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)