Aktuality

Agrokomplex 2009 z pohľadu Výskumného ústavu potravinárskeho

| 25-08-2009

 

Výstavisko Agrokomplex v Nitre sa v dňoch 20. až 23. augusta 2009 stalo dejiskom 36. medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu AGROKOMPLEX 2009. Spomedzi množstva výrobcov a vystavovateľov, prezentujúcich svoje produkty a odbornú činnosť, nechýbalo, ani tento rok, zastúpenie Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave. Jeho expozícia bola situovaná v pavilóne F, a v deň začiatku veľtrhu ju svojou návštevou poctil aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a minister pôdohospodárstva Stanislav Becík spolu s delegáciou. Táto návšteva sa stala odrazovým mostíkom cyklu prezentácií, informácií i degustácií produktov, ktoré tvorili súčasť expozície VÚP. Prezentácia odborných, výskumných i všeobecných informácií, týkajúcich sa našej činnosti bola obohatená degustáciou nealkoholického piva sladovne Sessler z Trnavy. Svoje zastúpenie v podobe informačných letákov, prírodných výživových a kozmetických doplnkov, obsahujúcich účinnú látku beta-glucan, mala i firma Natures so sídlom v Trnave. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť vitríny, ktoré ako súčasť prezentácie vhodne dopĺňali jej teoretickú stránku. Ich obsahom boli produkty uvedených trnavských firiem, ako aj produkty srbskej firmy Zdravo Selenča a Plose fructop Ostratice, ktoré touto formou prezentovali prírodné ovocné a zeleninové šťavy. O inovačné technológie a výrobné postupy sa, v tomto smere, zaslúžili pracovníci VÚP. Okrem uvedených produktov sa, ako veľmi chutný a spotrebiteľsky perspektívny, ukázal špaldový nápoj firmy K.K.V.-Union z Dunajskej Stredy. Informačné penzum o aktivitách výskumného ústavu bolo dokumentované letákovou a posterovou formou, ktorú si široká odborná i laická verejnosť živo dopĺňala osobnými konzultáciami v rámci našej expozície, počas všetkých štyroch dní veľtrhu. Prezentovaná bola i edičná činnosť ústavu v podobe časopisov „Trendy v potravinárstve“, vedeckého časopisu „Journal of Food and Nutrition Research“, a tiež ponuka multimédií, obsahujúcich Potravinovú pyramídu. Erudovanosť našich odborníkov dokumentovali prednášky, ktoré prebiehali ako súčasť AGROFÓRA. Ich obsahová náplň bola širokospektrálna – od politiky kvality, cez kvalitu a bezpečnosť potravín, až po ich rizikové faktory. Uvedená skutočnosť poukazuje na odbornú fundovanosť a opodstatnenosť aktivít nášho ústavu v oblasti základného,  ako aj aplikovaného výskumu.

Stánok Výskumného ústavu potravinárskeho bol nielen miestom otázok a odpovedí, ale tiež miestom plným priateľských stretnutí. Veríme teda, že sa budúci ročník veľtrhu Agrokomplex ponesie práve v tomto duchu a dúfame, že k tomu svojim dielom prispeje i náš výskumný ústav.