Aktuality

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA - Alternatívy využívania pôdy na výrobu potravín, bioenergií a fytoproduktov

| 18-05-2009

 

POZVÁNKA

na medzinárodnú konferenciu

Alternatívy využívania pôdy na výrobu potravín, bioenergií a fytoproduktov

ktorá sa bude konať pod gesciou ministra pôdohospodárstva SR Stanislava Becíka

v Nitre 26 - 27. mája 2009

Organizátori:
Výskumný ústav potravinársky v Bratislave
Poľnohospodárska komisia Európskeho hospodárskeho senátu

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)