Aktuality

KONTRAKT č. 5200/2008-620 uzatvorený medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Výskumným ústavom potravinárskym v Bratislave

| 28-01-2009

k o  n  t  r  a  k t   č. 5200/2008-620

uzavretý medzi

Ministerstvom pôdohospodárstva SR

a

Výskumným ústavom potravinárskym Bratislava
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)